Reklama

Kontakt

Nowezagle.pl – nowoczesny portal
sportów wodnych

redakcja@nowezagle.pl

Redaktor naczelny
Dominik Życki
dominik.zycki@nowezagle.pl

Zastępca redaktora naczelnego
Waldemar Heflich
waldemar.heflich@nowezagle.pl

Zespół redakcyjny:
Wojciech Barszczowski
wojciech.barszczowski@nowezagle.pl

Mariusz Główka
mariusz.glowka@nowezagle.pl

Marek Zwierz
marek.zwierz@nowezagle.pl

Dział reklamy i marketingu
Piotr Dalecki
piotr.dalecki@nowezagle.pl

 

 

 

Wydawca:
KAPITANAT Piotr Dalecki

© Copyright by KAPITANAT Piotr Dalecki. Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Kopiowanie, przedruk, publikowanie materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody Zarządu jest zabronione. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz niezwracania niezamówionych materiałów. Za treść ogłoszeń Redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe.

Napisz do nas(Visited 3 587 times, 1 visits today)
Last modified: 30 grudnia, 2020

Komentarze są wyłączone.

Partnerzy serwisu

Zamknij