Reklama

Autor 18:22 Żeglarstwo

TEcoNaut: europejski projekt zielonej transformacji

Projekt zostanie oficjalnie zaprezentowany 26 kwietnia podczas Międzynarodowych Targów Boat Show w Palmie na Majorce. Finansowany przez Unię Europejską, będzie realizowany przez trzy lata przez konsorcjum składające się z europejskich organizacji branżowych, instytucji, placówek naukowych i stoczni z siedmiu krajów: Hiszpanii, Francji, Belgii, Niemiec, Grecji, Turcji oraz Polski

Redakcja

Celem projektu jest promowanie wykorzystania materiałów ekologicznych w przemyśle żeglarskim, opracowanych przy użyciu najnowocześniejszych technologii, napędzając wyścig w kierunku transformacji ekologicznej i zwiększenie możliwości zatrudnienia oferowanego przez „ekologiczne” przedsiębiorstwa. Jest to proces, w którym budowa łodzi rekreacyjnych stoi przed dwoma głównymi wyzwaniami: stosowaniem bardziej zrównoważonych materiałów oraz koniecznością rekrutacji i szkolenia wykwalifikowanych specjalistów w celu wdrożenia przez nich właściwych działań prowadzących do ekologicznej transformacji branży.

Michał Bąk, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty (POLBOAT)Projekt TEcoNaut jest niezwykle istotny i jestem niezwykle szczęśliwy, że jako POLBOAT możemy być jego częścią i reprezentować Polskę, wspólnie z Politechniką Gdańską. Dla polskiego przemysłu jachtowego przyłączenie się do tego projektu jest wyzwaniem, które będzie miało bezpośredni wpływ na cele, jakich oczekuje od nas branża: jakościowe umiejętności zawodowe i rozwój technologiczny, które pomogą nam stworzyć nowoczesny sektor ściśle powiązany ze zrównoważonymi wskaźnikami określonymi dla rozwoju przemysłowego w ramach UE. Mamy doświadczenie we współpracy międzynarodowej w ramach organizacji ICOMIA czy EBI i jesteśmy zaangażowani w rozwój szkolnictwa zawodowego w naszym kraju. Dlatego POLBOAT może być przydatny zarówno w początkowej fazie badań, następnie w projektowaniu i tworzeniu nowego programu nauczania dla szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego, wspierając rozwój poczucia inicjatywy i postaw przedsiębiorczych wśród polskich przedsiębiorców, a wreszcie podczas rozpowszechniania wyników projektu.

Aby sprostać tym wyzwaniom i odpowiedzieć na nurtujące pytania, które pomagą wprowadzić niezbędne zmiany w dostawach, wykorzystaniu i zastosowaniu tych materiałów, projekt TECoNaut, stworzony i koordynowany przez Sea Tech, będzie realizować strategię opartą na czterech celach odpowiadających czterem kierunkom prac:

1. Kompleksowa identyfikacja braków kompetencyjnych, zgodnie z wielojęzyczną europejską klasyfikacją umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów ESCO oraz wykorzystanie nowej europejskiej taksonomii zielonych inwestycji UE.

2. Opracowanie kursu dla Szkoleń Zawodowych dotyczącego materiałów wytwarzanych za pomocą technologii Deep Tech, który będzie zawierał treści dotyczące użytkowania i zastosowania tych materiałów oraz programu szkoleń dla nauczycieli.

3. Opracowanie programu praktyk i staży dla studentów szkół wyższych, którzy będą pracować nad zastosowaniem umiejętności Deep Tech i zrównoważonych materiałów w firmach.

4. Obudzenie przedsiębiorczego sposobu myślenia wśród studentów i przyszłych pracowników „ekologicznego” aby mogli rozważyć rozwijanie przedsiębiorstw związanych z wykorzystaniem materiałów ekologicznych i cyklu życia materiałów do budowy łodzi, jednocześnie rozwijając ich umiejętności odporności.

Dr inż. Artur Karczewski, Instytut Budowy Okrętów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska: Instytut Budowy Okrętów jak i Politechnika Gdańska w tym roku obchodzi 120 rocznicę rozpoczęcia kształcenia kadr na potrzeby przemysłu okrętowego i jachtowego. Rozpoczęcie projektu TEcoNaut przypadająca w roku jubileuszowym Politechniki Gdańskiej podkreśla istotny fakt transformacji ekologicznej jaka obecnie następuje w przemyśle. Przystąpienie do projektu przez Politechnikę Gdańską wpisuje się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Instytut Budowy Okrętów ma wieloletnie tradycje w przygotowywaniu nowych programów studiów dla kierunków związanych z branżą jachtową. Od wielu lat współpracuje z POLBOAT aby jak najlepiej przygotować kadry dla branży. Transformacja ekologiczna jest faktem i bardzo cieszymy się z udziału w tym projekcie.

Przemysł jachtowy w Europie, liczący ponad 6,5 miliona łodzi, składa się z 32 000 przedsiębiorstw zatrudniających bezpośrednio ponad 280 000 osób.
Większość obecnej floty zbudowana jest z kompozytów z włókna szklanego nienadających się do recyklingu. Oprócz poszukiwania rozwiązań w zakresie utylizacji od 30 do 40 tysięcy ton odpadów kompozytowych z łodzi wycofanych z eksploatacji, konieczne jest wykorzystanie i wdrożenie nowych, zrównoważonych włókien i żywic do budowy łodzi. TEcoNaut został stworzony aby sprostać tym wyzwaniom i pomóc wprowadzić niezbędne zmiany.

Philip Easthill, Sekretarz Generalny Europen Boating Industry (EBI): Jako branża chcemy skupić się na zmniejszeniu wpływu na środowisko w całym cyklu życia łodzi. Stosowanie bardziej zrównoważonych materiałów kompozytowych jest istotnym elementem naszej branży. Jesteśmy podekscytowani możliwością bycia częścią projektu TEcoNaut, którego celem jest stworzenie umiejętności, których potrzebuje nasza branża.

Dumni z obecności przedstawicieli naszego przemysłu jachtowego w tak perspektywicznym i ważnym projekcie, kibicujemy całym naszym zielonym sercem.

R E D A K C J A

(Visited 48 times, 1 visits today)
Tagi: , , Last modified: 8 maja, 2024

Partnerzy serwisu

Zamknij