Reklama

Autor 23:34 Żeglarstwo

Voditelj Brodice, ISSA czy żeglarz jachtowy? Jaki patent w Chorwacji?

Jaki patent w Chorwacji sprawdzi się najlepiej? Do dyspozycji polskich żeglarzy jest co najmniej kilka uprawnień żeglarskich. Wszystkie mają zalety i wady…

Tekst i zdjęcia Adam Jakubczak

PRZECZYTAJ TAKŻE Patent żeglarski: wymagania, uprawienia, wymiana

W przypadku narodowych certyfikatów kompetencji żeglarskich, największym ograniczeniem w krajach UE jest w większości możliwość prowadzenia egzaminów jedynie w języku narodowym. Tak też jest w Polsce.

Jednak nielicznym wyjątkiem jest Chorwacja, gdzie egzaminy są przeprowadzane w języku chorwackim, angielskim, a zdarza się, że egzaminatorzy dopuszczają i rozumieją odpowiedzi w języku polskim. Dodatkową zaletą jest możliwość odebrania dyplomu już następnego dnia po zdaniu egzaminu.

Warto pamiętać że licencje Voditelj Brodice – Boat Skipper cat. A, B to licencje nie zawodowe, a rekreacyjne. Licencje zawodowe podobnie jak w Polsce wydawane są po długim i kosztownych szkoleniu organizowanym najczęściej przez szkoły zawodowe morskie. Licencje zawodowe dają dużo wyższe uprawnienia, odpowiednio Zapovjednik jahte – Yacht Commander Cat. A – do 100 GT (ton brutto jednostki), Zapovjednik jahte – Yacht Commander Cat. B – do 500 GT (ton brutto jednostki), bez ograniczeń zasięgu nawigacji.

PRZECZYTAJ TAKŻE Certyfikaty RYA: brytyjskie uprawnienia żeglarskie – całkowicie dobrowolne

Jaki patent w Chorwacji? Licencja Voditelj Brodice – Boat Skipper (lider jachtu) kategorii A

Szkolenie i egzamin prowadzone są zgodnie z wymogami art. 51 rozporządzenia o łodziach i jachtach w Chorwacji (Dz. U. 27/2005)

 1. Kurs i szkolenie

Kurs i szkolenie uczestników odbywa się w zakresie obsługi i prowadzenia łodzi o długości do 7 (siedmiu) metrów i mocy do 15 kW (20 KM) w następujących obszarach nawigacji:

Szkolenie trwa minimum 6 godzin (1 dzień)

Wymagania: Dyplom Voditelj Brodice kat. A może uzyskać osoba, która ukończyła 15 lat i zdała egzamin zgodnie z ustalonym programem.

Wymagane jest przystąpienie i zdanie egzaminu w Zarządzie Portu morskiego

 1. Uprawnienia

Zasięg uprawnienia na wodach morskich, obszar żeglugi III a, który obejmuje żeglugę na wodach śródlądowych, wodach terytorialnych Republiki Chorwacji i wodach dostępnych z morza. 

W tym obszarze obowiązują następujące ograniczenia:

IIIa – do 6 mil morskich od wybrzeża stałego lądu lub wyspy,
IIIb – do 3 mil morskich od wybrzeża stałego lądu lub wyspy,
IIIc – do 1 mili morskiej od wybrzeża stałego lądu lub wyspy.

Zasięg uprawiania na wodach śródlądowych:

IV – cały obszar żeglugi, który obejmuje żeglugę w portach, zatokach, rzekach chorwackiego basenu Adriatyku.

 1. Ważność: Certyfikat kompetencji Voditelj Brodice kat. A wydawany jest na czas nieograniczony
 1. Cena kursu w Chorwacji (średnia cena na 2021 rok):

Kurs od 300 Kun on-line i w salach (180 PLN) + 440 Kun (266 PLN) egzamin + 40 Kun (26 PLN) zdjęcie

 1. Uwagi.

Formalnie do egzaminu nie jest wymagany staż w prowadzaniu jednostek morskich. Podczas egzaminu nie są też sprawdzane umiejętności i doświadczenie żeglarskie, a jedynie wiedza.

Jaki patent w Chorwacji? Licencja Voditelj Brodice – Boat Skipper (lider jachtu), kategorii A

PRZECZYTAJ TAKŻE Uprawnienia żeglarskie: certyfikaty ISSA w Polsce

Licencja Voditelj Brodice – Boat Skipper (lider jachtu) kategorii B

Kurs żeglarski kategorii B prowadzony jest zgodnie z wymogami art. 52 rozporządzenia o łodziach i jachtach (Dz. U. 27/2005).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_52_1047.html

 1. Kurs i szkolenie

Kurs i szkolenie uczestników odbywa się w zakresie obsługi i prowadzenia na wodach morskich w obrębie wód morskich i śródlądowych terytorialnych Chorwacji

Szkolenie trwa minimum 6 godzin (1 dzień)

Treść kursu:

 • Nawigacja morska
 • Ratownictwo morskie
 • Morskie przepisy (Jala i MPDM)
 • meteorologia
 • Manewrowanie łodzią, bezpieczeństwo nawigacji i udzielanie pierwszej pomocy
 • Morska usługa radiotelefoniczna
 1. Wymagania: Świadectwo kompetencji kapitana kat. B może uzyskać osoba, która ukończyła 16 lat i zdała egzamin zgodnie z ustalonym programem. Do 18 roku życia nie może obsługiwać łodzi o mocy napędu większej niż 15 kW (20 KM), po ukończeniu 18 roku życia i do końca życia nie ma ograniczeń co do mocy urządzeń napędowych (silników) oraz ma prawo pływać z każdym statkiem wpisanym do rejestru jachtów.

Wymagane jest przystąpienie i zdanie egzaminu w Zarządzie Portu morskiego

 1. Uprawnienia

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu absolwenci uzyskują uprawniania przeszkoleni w zakresie zarządzania:

 • Łodzie pasażerskie w promieniu do 3 mil morskich od wybrzeża kontynentu lub wyspy.
 • Łodzie towarowe i rybackie (do 12 metrów)
 • Wszystkie typy łodzi do użytku osobistego (jednostki do 12 metrów)
 • Jachty do 30 GT (ton brutto, rozumiane też jako jednostki do 18 m)
 • Czarter jachtów do 30 BT bez załogi (rozumiane też jako jednostki do 18 m)
 1. Ważność: Certyfikat kompetencji Voditelj Brodice kat. B wydawany jest na czas nieograniczony
 1. Cena kursu w Chorwacji (średnia cena na 2021 rok):

Kurs od 300 Kun on-line i/lub w salach (180 PLN) + 440 Kun (266 PLN) egzamin + 40 Kun (26 PLN) zdjęcie

 1. Uwagi.

Formalnie staż i doświadczenie w prowadzaniu jednostek morskich nie są wymagane podczas egzaminu, nie są też sprawdzane umiejętności i doświadczenie żegalskie, a jedynie wiedza..

Jaki patent w Chorwacji? Licencja Voditelj Brodice – Boat Skipper (lider jachtu), kategorii B

PRZECZYTAJ TAKŻE Niemieckie uprawnienia żeglarskie: patent obowiązkowy czy dobrowolny?

Jaki patent w Chorwacji? Licencja Voditelj Brodice – Boat Skipper (lider jachtu), kategorii C

Kurs żeglarski kategorii B prowadzony jest zgodnie z wymogami ustawy 13/2020 i 52, 53 art. rozporządzenia o łodziach i jachtach z 2020 r.( Dz. U. 13/2020  i.  P. 52/2020 )

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_52_1047.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_01_13_223.html

 1. Kurs i szkolenie:

Szkolenie trwa minimum: (25 godzin) 4 dni godzin teorii + 6 godzin praktyki

Po pomyślnym ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnicy uzyskują umiejętności i uprawnienia w zakresie obsługi i zarządzania na wodach śródlądowych i morskich:

 • Wszystkie rodzaje łodzi
 • Wszystkie typy jachtów do 30 GT

Treść kursu:

 • Nawigacja
 • Zdolności motoryczne i środki ochronne
 • Morskie, meteorologia, przepisy i pierwsza pomoc
 • Manewrowanie łodzią i unikanie kolizji na morzu
 • Morska usługa radiotelefoniczna
 • Bezpieczeństwo na morzu
 • Praktyczne pływanie łodzią
 1. Wymagania:

Dyplom kapitana kat. C może uzyskać osoba, która ukończyła 18 lat, spełnia określone warunki zdrowotne, zwłaszcza w zakresie wzroku i słuchu, ukończy szkolenie i zda egzamin zgodnie z ustalonym programem.

Certyfikat jest wydawany po przedstawieniu ważnego orzeczenia o stanie zdrowia członka załogi statku morskiego, łodzi i jachtów wydanego przez uprawnionego lekarza.

 1. Uprawnienia: Ze świadectwem kapitana łodzi kat. C można obsługiwać wszystkie łodzie, a także jachty do 30 ton brutto (i do celów ekonomicznych)na wodach morskich i jest wydawane na okres 5 (pięć ) lat . 

Jest odnawiany na podstawie ważnego orzeczenia o stanie zdrowia członka załogi statku morskiego, łodzi i jachtu, wydanego przez uprawnionego lekarza.

 1. Cena kursu w Chorwacji (średnia cena na 2021 rok):

Kurs 2959 Kun (1785 PLN) + 540 Kun (326 PLN) egzamin + 40 Kun (26 PLN) zdjęcie + ok. 500 kun badanie lekarskie

 1. Uwagi. Certyfikat ten występuje sporadycznie wśród sterników międzynarodowych. Najczęściej posiadają go zawodowi sternicy rekreacyjni, w Chorwacji. Często rozpoznawany jest jako najniższy certyfikat zawodowy, Zapovjednik jahte – Yacht Commander do 30 GT (ton brutto jednostki i/lub jednostek do 18 metrów)

O Autorze:

Kapitan Adam Jakubczak to żeglarz i podróżnik. Od kilkunastu lat żyje z rodziną na pokładzie jachtu. Jest specjalistą od bezpieczeństwa morskiego, jest instruktorem i egzaminatorem żeglarskim. To posiadacz zawodowej licencji Kapitana jednostek do 500 GT i autor od wielu lat audycji i artykułów propagujących żeglarstwo.

(Visited 9 194 times, 1 visits today)
Tagi: , , , , Last modified: 22 września, 2021

Partnerzy serwisu

Zamknij